Fresh Forward introduceert de Forward Factory

In de Forward Factory maakt Fresh Forward de stap naar ‘Realise the next level’: het realiseren van onze droom in de dagelijkse praktijk. Een logische stap voor ons als Fresh Forward volgend op de fase van imagine the next level.

Forward Factory stelt organisaties en merken zelf in staat om op energieke en concrete wijze aan de slag te gaan met hun droom en zo mensen in beweging te brengen en te houden. Bedenk daarbij dat het realiseren van het next level voor 70% gaat over mentaliteit. Forward Factory kent een tweetal fases.

Eigenaarschap van de strategie: op inhoud én mentaliteit. We gaan aan de slag met het persoonlijk meesterschap van het management en we mobiliseren de kracht en energie van een leidende coalitie: een brede vertegenwoordiging uit de organisatie van frisse denkers en doeners

Het creëren van een nieuwe realiteit: gaat over het realiseren van impact van de nieuwe organisatiekoers, merk-strategie of business-strategie. En deze ook zichtbaar en voelbaar maken in de praktijk. Dat doen we door het next level te vertalen  in de dagelijkse routines (daily work), het verbinden en versterken van organisatie-onderdelen (daily connect) en door het creëren van een hartpositie in de buitenwereld (daily story).

Geinteresseerd in de Forward Factory? Je kan hier contact met ons op nemen.