Futurise

Middels Futurise® brengen wij de trendmatige ontwikkelingen in kaart die de toekomstige leefwereld van mensen gaan bepalen. Het Futurise® gedachtegoed is door Fresh Forward in samenwerking met professor Gaus van de Universiteit van Gent ontwikkeld. Futurise® biedt inzicht in de mechanismen van toekomstige mentale, psychologische en maatschappelijke ontwikkelingen, die een belangrijke impact zullen hebben op het gedrag van mensen. Futurise® beschrijft niet alleen ontwikkelingen, maar plaatst ze ook in een inzichtelijk kader. Zogenaamde ‘trends’ worden in een verrassend nieuw en verklarend perspectief geplaatst. Niet alleen het nu wordt inzichtelijker, maar ook de toekomst.